myyjä kuva

4 syytä järjestää myyntikoulutus verkossa

Mikäli johdat myyntiä, tiedätkin varmasti miten haastavaa uusien myyjien tuominen osaksi tiimiä voi olla. Myynnin tehtävissä henkilöstön vaihtuvuus on verrattain korkeaa.

Samaan aikaan myyntikoulutus on haastava toteuttaa. Toimialasta ja myyntisyklistä riippuen myyjä saattaa alkaa tuottaa arvoa organisaatiolle vasta kuukausia työsuhteena alun jälkeen.

Siksi myynnin johtoa kiinnostaakin, miten myyjien perehdyttämistä voisi tehdä paremmin – ja mielellään myös nopeammin.  Joustava tapa koulutuksen järjestämiseen on usein paras. Myyjän työ on vaihtelevaa, joten myös koulutuksen tulee sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Myyntikoulutuksen järjestäminen verkossa voi olla merkittävä tekijä sekä perehdytyksen laadun että nopeuden kannalta. Tässä artikkelissa kerromme miten. 

1. Selkeä prosessi parantaa laatua ja säästää resursseja

Useissa organisaatioissa  myyntikoulutus alkaa standardoidulla perehdytyksellä. Myyjä tuodaan osaksi organisaatiota, perehdytetään omaan tehtävään ja tuotteeseen, myyntiprosessiin sekä asiakkaisiin yleisellä tasolla. 

Standardoitu prosessi auttaa parantamaan myyntiä takaamalla tasaisen laadun ja ehkäisemällä inhimillisiä virheitä. Standardin mukainen perehdytys on myös helpompi skaalata alalle, jossa vaihtuvuus on verrattain korkea. 

Verkossa toteutettava myyntikoulutus tai perehdytys skaalautuu erityisen hyvin. Kun koulutusmateriaalit on luotu, ei ole väliä perehdytetäänkö niillä yksi myyjä vain kaksikymmentä, vaan kokonaiskustannus pysyy samana. 

Verkkoperehdytyksellä kaikille myyjille voidaan tarjota samat perustiedot ja varmistua läpinäkyvästi, että riittävä osaaminen organisaatiosta ja tuotteista on saavutettu. Samaan aikaan myynnin johdon ja kouluttajien aikaa ei jouduta käyttämään perusasioihin. 

2. Joustava myyntikoulutus sopeutuu työn tarpeisiin

Myynti on erityistä joustavuutta edellyttävä ala. Myyntityötä ei useinkaan tehdä konttorilta toimistotyöaikojen puitteissa. Kenttätyö, epäsäännölliset työajat ja kausiluonteinen kysynnän vaihtelu ovat monien myyntitiimien arkea. 

Verkossa toteutettava myyntikoulutus on joustava tapa perehdyttää uusia työntekijöitä. Siksi se on erinomainen vaihtoehto juuri myynnin koulutusten järjestämiseen. Myyjät voivat käydä koulutukset omassa tahdissaan missä vain – kotona, konttorilla tai vaikka asiakastapaamisten välissä. Sopivalla alustalla koulutukset on helppo käydä myös mobiililaitteella ja tarvittaessa pieninä moduuleina. 

Myyntityössä on usein myös kausiluontoista vaihtelua, jolloin tiettyinä aikoina myyjien kalenterissa on enemmän aikaa. Nämä ajanjaksot voi hyödyntää jatkokoulutukseen, sparraamiseen ja suorituskyvyn kehittämiseen. Myös tällöin verkko-oppimisympäristö mahdollistaa ketterän opiskelun. Vuorovaikutuksellinen alusta parantaa myös myynnin johdon kanssa viestintää ja palautteenantoa. 

3. Mahdollistaa jatkuvan oppimisen

Myynti ei ole taito, jonka voi oppia täysin. Se on vähitellen kehittyvä valmius, jota voidaan hioa kokemuksen, mentoroinnin ja koulutuksen avulla. Siksi yrityksen ei kannatakaan jättää myyjiä yksin perehdytyksen jälkeen, vaan tarjota tukea myös pitkällä aikavälillä. 

Moni organisaatio jatkaakin myyjien kouluttamista myös työn ohella. Esimerkiksi HubSpot -myyntikoulutus alkaa standardoidulla perehdytyksellä ja jatkuu ohjattuna työssäoppimisena. Myyjien työtä seurataan ja sen perusteella annetaan tukea, palautetta ja jatkokoulutusta tarpeen mukaan. 

Kun myyntikoulutus löytyy verkosta, oppimisympäristöä voidaan käyttää myös sparraamiseen ja ohjaamiseen. Myyjät voivat dokumentoida kokemuksiaan ja suorituksiaan alustalle ja myynnin johto voi seurata ja ohjata kehitystä. Tällä tavoin ohjaus perustuu rikkaammalle datalle kuin jos tukea annettaisiin vain ajoittaisissa kehityskeskusteluissa. 

4. Koulutusmateriaalit tukevat myyjien arkea

Ihmisen muistilla on rajat. Kukaan ei sisäistä perehdytyksen jokaista yksityiskohtaa yhden verkkokurssin perusteella. Etenkin tuotteiden tekniset ominaisuudet voivat olla vaikeita muistaa. Ongelma voi myös olla, jos ominaisuudet muuttuvat säännöllisesti uusien versioiden tai päivitysten myötä.

Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa digitaalisten resurssipankkien rakentamisen. Koulutusmateriaaleja, teknisiä dokumentteja ja ohjeita voidaan koostaa alustalle, jolloin niihin pääsee ketterästi käsiksi niin kannettavalla tietokoneella kuin älypuhelimellakin. 

Myyjät voivat tarvittaessa tarkistaa teknisiä ominaisuuksia tai päivityksiä kun tarve ilmenee, tai vaikka etsiä tuotekuvia ja piirustuksia. Tarvittaessa kaikki tämä onnistuu vaikka kesken haastavan asiakastapaamisen, jos jotain tärkeää tulee tarkistaa. Kun materiaalit ovat verkossa, ne ovat aina saatavilla lyhyelläkin varoitusajalla. 

Miten tehostat myyntikoulutusta omassa yrityksessäsi? 

Workseed on monipuolinen verkko-oppimisympäristö yritysten koulutusten toteuttamiseen ja hallinnointiin – joustavasti ja kustannustehokkaasti. Workseedillä koulutusmateriaalit ovat käden ulottuvilla juuri siellä ja silloin kun niitä eniten tarvitaan. 

Workseed sisältään kattavat työkalut sisältöjen tuottamiseen, verkko-opiskeluun, opintojen seurantaan sekä yksilöllisen oppimisen tukemiseen ja sparraamiseen. Se on jo useiden yritysten käytössä ja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi myynti- ja tuotekoulutusten järjestämiseen. 

Haluatko kuulla lisää, miten muut yritykset ovat hyödyntäneet alustaa myyntikoulutusten toteuttamiseen?

Nykyisin Lojer -konserniin kuuluva laitevalmistaja Merivaara hyödyntää Workseed -alustaa jakelijoiden ja ulkoisten partnerien kouluttamiseen. Voit tutustua Merivaaran asiakastarinaan ja kokemuksiin yhteistyöstä Workseed -tiimin kanssa blogissamme.

Mikäli taas haluat tietää lisää Workseedin ominaisuuksista, voit varata demon.  

Asiantuntijamme auttavat sinua kartoittamaan mahdollisuuksia parantaa myyntikoulutuksen laatua ja tehokkuutta. 

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI