Onnistuneen koulutusalustan valinta on paljon muutakin kuin sen tekniset ominaisuudet

Workseedin pedagoginen osaaminen ja alustan käyttöönoton sujuvuus vakuuttivat Merivaaran 

 

Merivaara-konserni on intuitiivisen terveysteknologian ja teollisen muotoilun edelläkävijä ja keskittyy kasvualueena erityisesti leikkaussalitoimintoja tukeviin ratkaisuihin. Yhtiön pitkäaikaiset asiakassuhteet juontavat juurensa vuodelta 1901, jolloin yhtiö alkoi valmistaa rautaisia sairaalasänkyjä sairaalahygieniaa merkittävästi parantaen. Tänä päivänä Merivaaran leikkauspöydät, valaisimet, saliohjaus- ja AV-järjestelmät sekä palvelut parantavat potilasturvallisuutta ja lisäävät leikkaushoidon laatua ja tehokkuutta maailman johtavissa sairaaloissa. 

 

Merivaaran tuotteita ja ratkaisuja myydään sekä suoraan loppukäyttäjille että laajan jakelijaverkon kautta ympäri maailmaa. Globaalisuus asettaa ison laadullisen haasteen koulutusprosessille. Toimiva koulutus ja jakelijoiden sertifiointi ovat tärkeitä jo pelkästään globaalin kilpailun takia ja tuovat kustannussäästöjä kaikille osapuolille. Koulutusalustan käyttöönotto on myös varmistanut, että korona-aikana olemme voineet jatkaa koulutusten tarjoamista ilman keskeytystä.

 

Koulutuksen keskiössä ovat ajantasaiset koulutusmateriaalit. Ei kuitenkaan riitä, että koulutusmateriaalit ovat verkossa luentoina koulutettavien saatavilla, vaan materiaalin käyttökokemus pitää suunnitella pidemmälle. Sisältöjen tulee olla pedagogisesti toimivia, ja niiden tulee innostaa koulutettavia aidosti hankkimaan osaamista Merivaaran tuotteista ja palveluista. Sen lisäksi että kouluttautuminen on edellytys tuotteiden ja ratkaisujen turvalliselle käytölle, se myös pidentää niiden elinkaarta ja sitouttaa loppukäyttäjiä.

 

Workseed-tiimistä saatu substanssiosaaminen ja apu yrityksen koulutusvision rakentamisessa ja sen konkretisoinnissa on ollut ensiarvoisen tärkeää. Alustan käyttöönottovaihe on ollut sujuvaa, ja olemme oppineet paljon uutta myös pedagogisesta puolesta koulutusten suunnitteluvaiheessa. Yhteistyö on ollut helppoa Workseedin kanssa, koska vastaukset erilaisiin kysymyksiin on saatu nopeasti. Tarvittaessa on pidetty yhteisiä palavereja, ja saatu sitä kautta kädestä pitäen koulutusta, mitä pitää tehdä. Käyttöönoton jälkeen Workseed on kehittänyt alustaa meidän tarpeiden mukaan antamamme palautteen perusteella. Mm. jakelijoilta saamamme positiivisen palauteen perusteella voi sanoa, että investointi koulutusalustaan on ollut hyvä päätös. Workseed-tiimin asiakaslähtöinen palvelu on ollut ensiarvioisen tärkeää, jotta olemme saaneet koulutusalustan nopeasti ja tehokkaasti käyttöön.

 

www.merivaara.com

 

Merivaara LinkedInissä: https://www.linkedin.com/company/merivaara-corp./

 

– Nina Hälli, Business Development & Marketing Manager, Merivaara Oy 

 

 

 

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI