Koneellinen puunkorjuu

Metsäalan uusi sisältöpaketti

Workseed -verkkokaupassa julkaistaan keväällä 2024 valmis sisältökokonaisuus metsäalan perustutkinnon käyttöön. Sisältökokonaisuus on tuotettu yhteistyössä Metsäteho Oy:n kanssa.

Kuva - luentoesitys

Joka moduulissa on opettajan materiaali, jota
voi käyttää luentojen pohjana.

Sisältöihin kuuluu opiskelijoille teoriaopintoihin soveltuva interaktiivinen kurssi. Jokaiseen moduuliin kuuluu lisäksi luentoesitys, jonka avulla kurssin teoriasisältö on myös mahdollista käydä läpi opettajajohtoisesti osana oppituntia tai luentoa. 

Sisällöt tullaan julkaisemaan verkkokaupassa valmiina sisältöpaketteina. Verkkokauppaan voit tutustua täällä

Kuva - sisältö

Sisällöt on toteutettu selkeänä ja modulaarisena verkkokurssina,
joka on helppo seurata opiskelijalle.

Sisällöt koostuvat kuudesta moduulista:

  • Puunkorjuun suunnittelu
  • Puutavaran valmistus hakkuukoneella
  • Hakkuun työmallit
  • Puutavaran lähikuljetus
  • Metsänhoidon menetelmiä
  • Työtä ohjaavat seikat
Kuva - aktiviteetti

Materiaaleissa on interaktiivisia H5P-sisältöjä,
joilla opiskelijoita voi aktivoida.

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI