Workseed tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten workseed och har upprättats / uppdaterats 14.10.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen är ännu inte helt kompatibel, de avsnitt där vi har identifierat undantag från kraven i tillgänglighetsdirektivet beskrivs nedan.


 • Hanterbar: Objektens storlek.
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  I vissa objekt, särskilt för lärareanvändare, är objekten som ska väljas mindre än de reglerade 44 × 44 pixlarna.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.5.5 Storleken av elementen
 • Begriplig: Lärarevyns undervy/undermeny.
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Lärarevyns undervy/undermeny anger inte ännu deras förhållande till huvudmenyn.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.2.3 Konsekvent navigering

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post:

support@workseed.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi är fast beslutna att förbättra tillgängligheten för digitala tjänster

Vi arbetar hårt för att utveckla vår tjänst för att tillgodose alla våra användares behov. Det primära målet är att få studerandevyn att fullt uppfylla tillgänglighetskraven. Vi erbjuder funktionaliteter med vilka man kan skapa innehåll som uppfyller tillgänglighetskraven, men vi ansvarar inte för det att innehållet som användaren själv har skapat skulle uppfylla tillgänglighetskraven.