Verkkokurssi tuotteena

Verkkokurssit ja muut verkkopohjaiset koulutusmateriaalit ovat tärkeä media monen organisaation koulutuksessa. Niillä on käyttöalueita uuden henkilöstön perehdytyksestä, työpistekoulutuksiin ja ylipäätään elinikäisen oppimisen tukemiseen.

Verkkokurssi ei ole vain hyödyllinen resurssi organisaation sisäiseen koulutukseen. Päinvastoin, on olemassa monia syitä jakaa verkkokursseja ja oppimissisältöjä myös organisaation ulkopuolelle ja jopa tuotteistaa niistä jälkimyyntiä tukeva liiketoimintamalli.

Jälkimyynti on helppo unohtaa 

 

Jälkimyynti on myyntisopimuksen sulkemisen jälkeistä asiakassuhteen hoitamista. Usein sen tarkoituksena on lisätä myyntiä asiakkaalle ja nostaa asiakkuuden arvoa myydyn tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana. Usein jälkimyyntiin kuuluu asiantuntijapalveluita, huoltoa tai ylläpitoa. 

Tutkimusten mukaan uusien asiakkaiden hankinta on moninkertaisesti kalliimpaa kuin olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen. Pitkäaikainen asiakassuhde on siksi yritykselle kannattavin tapa lisätä arvoa. Usein yritykset kuitenkin keskittyvät strategiassa varsinaisen ydintuotteen tai palvelun myyntiin unohtaen strategisesti merkittävät jälkimyyntimahdollisuudet.

Tämän artikkelin tavoite on herättää ajatuksia verkkopohjaisten koulutussisältöjen potentiaalista osana jälkimyyntistrategiaa. Lisäksi kerromme miten verkkokurssien hyödyntäminen jälkimyynnissä kannattaa huomioida jo alustan hankintavaiheessa. 

Verkkokoulutukset ovat jatke yrityksen ydinliiketoiminnalle

 

Verkkokursseilla on merkittävä rooli organisaatioiden sisäisessä koulutuksessa ja henkilöstön hallinnassa. Samalla verkkokurssi voi olla digitaalinen tuote, jolla myydään omaa tai organisaation asiantuntijuutta. Koulutuksen työkaluna verkkokurssi on myös skaalautuva ja kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle kurssille.  

Verkkokurssin tuotteistaminen ja myynti voi hyödyttää organisaatiota monella tavalla:

Verkkokurssi parantaa asiakkuuden arvoa. Verkkokursseilla voidaan tarjota lisäarvoa olemassa oleville asiakkaille ja nostaa asiakkuuden arvoa läpi elinkaaren. Erilaiset tuote- ja käyttökoulutukset voivat auttaa asiakkaita saamaan ostamastaan tuotteesta enemmän hyötyä. Samalla koulutukset parantavat asiakassuhdetta. 

Verkkokurssi monipuolistaa liiketoimintaa. Verkkokurssi tuotteistaa sellaisia organisaation resursseja, joita muuten ei hyödynnettäisi suoraan. Sen avulla on mahdollista kaupallistaa osaamista ja asiantuntijuutta. Verkkokurssit laajentavat laajentaa organisaation ansaintalogiikkaa ja lisäävät kassavirtaa.

Verkkokurssi on tehokas markkinoinnin työkalu. Verkkokurssi ei ole vain myytävä tuote. Se voi olla myös tärkeä työkalu markkinoinnille. Kurssit voivat houkutella uusia liidejä, tuoda näkyvyyttä organisaation muille tuotteille, tai toimia sisäänheittotuotteena suuremmille opintokokonaisuuksille. Verkkokurssi myös tavoittaa laajemman kohdeyleisön kuin monet muut markkinoinnin työkalut. 

Verkkokurssi rakentaa organisaation brändiä. Opintosisällöt auttavat organisaatioita rakentamaan myös omaa brändiään. Verkkokurssi luo vakuuttavuutta organisaation tuotteille ja asiantuntijuudelle ja vahvistaa sen asemaa kilpailijoihin nähden. Se voi myös vahvistaa tietoisuutta organisaation tuotteista laajemmin. 

Opetussisältöjen jakelu verkkokaupasta

 

Verkkokauppa-alustat ovat erinomainen vaihtoehto ilmaisten ja maksullisten verkkokurssien markkinointiin ja jakeluun. Ne ovat käteviä työkaluja kurssien esittelyyn ja mahdollistavat hinnoiteltujen kurssien maksuliikenteen käsittelyn. 

Jokaisen organisaation tarpeisiin on olemassa sopiva alusta, riippumatta koosta tai resursseista. Alustoja on aina monipuolisesti yksilöitävistä työkaluista (kuten Woocommerce) helposti ylläpidettäviin (kuten Shopify). 

Verkkokauppa ei yksinään riitä opetussisältöjen jakeluun. Kurssien laatimiseen ja julkaisuun tarvitset verkko-oppimisympäristön – ja mielellään sellaisen, joka toimii hyvin yhdessä verkkokauppa-alustan kanssa. 

Oppimisympäristön valinnassa huomioitavaa

 

Mikäli olet valitsemassa digitaalista oppimisympäristöä, ota huomioon miten hyvin se mahdollistaa kurssien kaupallistamisen ja jakelun. Onnistuuko alustalla esimerkiksi käyttäjätilien hallinnan automatisointi, jakeluprosessin edellyttämät sähköposti-ilmoitukset, sisältöjen lisenssien hallinnan ja niin edelleen. Lisäksi tulee huomioida:

Alustan tarjoamat rajapinnat verkkokauppaintegraatioon. Alustan tulisi tarjota helppo rajapinta (API), jonka avulla oppimisalusta liitetään verkkokauppa-alustaan. Rajapinnan käyttö edellyttää tyypillisesti oppimisalustan ohjelmointityötä. Ihannetapauksessa alustaan on saatavissa valmiit liitännät suosituimpiin verkkokauppa-alustoihin, jolloin käyttöönotto onnistuu plug’n’play -tyyppisesti.

Nopea sisällöntuotanto. Laadukas oppimisympäristö mahdollistaa oppimissisältöjen vaivattoman laatimisen, julkaisun ja jakamisen ilman kattavaa koulutusta. Voit laatia kurssit suoraan alustalla tai tuoda esimerkiksi valmiit H5P-sisällöt ympäristöön muualta. Valmiit kokonaisuudet on helppo tuotteistaa joko myytäväksi digitaalisina tuotteita tai julkaistavaksi osana markkinoinnin kokonaisuutta. 

Sertifikaattien ja todistusten saatavuus. Monelle organisaatiolle on tärkeää hallinnoida osaamisia ja käytyjä kursseja ketterästi. Tällöin on tärkeää hankkia alusta, joka hallinnoi suoritusmerkintöjä ja kurssitodistuksia automaattisesti ja helposti. 

Workseed -oppimisympäristön työkalut verkkokurssien julkaisuun

 

Workseed -oppimisympäristö soveltuu koko verkkokurssin toteuttamisen prosessin hallintaan. Alustalla on kattavat työkalut opintosisältöjen laatimiseen ja jakamiseen, oppimisen seurantaan sekä vaikuttavuuden analysointiin. Nyt Workseed sopii myös alustalla laadittujen sisältöjen helppoon tuotteistamiseen. 

Workseed-alustasta tarjoaa valmiin integraation Shopify- ja Woocommerce -verkkokauppa-alustoihin. Lisäksi integraatiot muihin verkkokauppa-alustoihin voidaan kehittää asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Mikäli haluat tutustua verkkokauppaintegraation yksityiskohtiin tai kartoittaa sen mahdollisuuksia juuri omassa organisaatiossasi, voit varata demon täällä. Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi ja auttavat ideoimaan verkko-oppimisen kehittämistä yrityksessäsi. 

Jos harkitset jo oppimisympäristön käyttöönottoa organisaatiossasi, voit myös tutustua ohjeisiimme sopivan työkalun valintaan blogissamme

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI