digitaalinen oppimisalusta taantumaa vastaan

Kuinka digitaalinen oppimisalusta voi toimia pelastuslauttana yritykselle taantumaa vastaan?

Talouden taantumassa isojen yritysten tulosvaroitukset, joukkoirtisanomiset ja kaikkialla vellova epävarmuus kieltämättä saattaa herättää pelkoa yhdessä jos toisessakin. Tulevaisuus näyttää epävarmalta ja talouden synkät ennustukset voivat helposti rapauttaa toivoa tulevaisuudesta.

Mutta tässä pimeydessä piilee kuitenkin toivon siemen. Nimittäin mahdollisuus selviytyä ja jopa kääntää vastatuuli omaksi eduksi nykyaikaisen teknologian avulla.

Tässä artikkelissa käyn lyhyesti läpi taantuman vaikutuksia bisnekseen etenkin henkilöstön kehittämisen näkökulmasta ja sitä kuinka digitaaliset oppimisalustat voivat kääntää kelkan eduksesi.

Taantuma kutistaa budjetteja – ethän leikkaa väärästä paikasta?

Silloin kun bisnes ei enää vedä entiseen malliin, yritysten täytyy löytää tapoja leikata kustannuksista ja säilyttää kannattavuus. Valitettavasti henkilöstön kehittämisohjelmat nähdään yleensä vähemmän tärkeinä ja ne laitetaankin usein ensimmäisenä leikkauslistalle.

Kuitenkin henkilöstön kehittämisestä leikkaaminen voi aiheuttaa ei-toivotun dominoefektin liiketoiminnalle – ainakin niin kauan kuin bisneksesi riippuu ihmisten työpanoksesta.

Epävarmoina aikoina ei ole kovin tavatonta, että työntekijöillä on valmiiksi turvattomuuden tunnetta ja stressiä hämyisestä tulevaisuudesta.

Kuinka selviän inflaation myötä kohonneista hinnoista?

Millä maksan koko ajan kallistuvan ruokalaskun?

Mitä jos lomalappu isketään kouraan?

Näitä ylläolevia kysymyksiä työntekijät pyörittelevät päässään muodossa tai toisessa.

Tällaiseen arkeen uutiset henkilöstön kehittämisohjelmien ja kouluttautumismahdollisuuksien lakkauttamisesta, aiheuttavat entisestään työntekijöiden turvallisuuden tunteen ja motivaation horjumista. Tämä voi johtaa nopeasti tuottavuuden laskuun ja sitä kautta yrityksen katteiden sulamiseen. Ei varmasti se mitä ensisijaisesti toivoit, vai mitä?

Tähän kun vielä lisätään kroonisesti useita aloja vaivaavan osaavan työvoiman puute, et varmaankaan halua luopua nykyisistä osaajista? Etenkään kilpailijoille?

Jäät ehkäpä pohtimaan kuinka tämän voisi sitten hoitaa fiksummin? Tavalla, jolla työntekijät pysyvät tehokkaina, tuottavina ja motivoituneina. Ja vieläpä siten, että heille on tarjota lomalapun sijaan töitä, eikä houkutusta loikata kilpailijan riveihin.

Kuitenkin tämä ei todellakaan ole se kaikkein helpoin yhtälö – varsinkin kun yrityksen toiminta tulee pitää samaan aikaan kannattavana.

Perinteisten koulutusmenetelmien haasteet

Aikana, jolloin työntekijöillä on entistä vähemmän luppoaikaa, budjetit ovat kiristyneet ja monet organisaatiot ovat levittäytyneet maantieteellisesti laajasti, vaaditaan organisaatiolta ketterämpiä ja sopeutuvampia koulutusratkaisuja kuin koskaan aiemmin.

Tämä on se hetki, kun digitaaliset oppimisalustat astuvat kuvaan. Ne tarjoavat kustannustehokkaan ja ketterän tavan kouluttaa ja kehittää työntekijöitä. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa yleisperehdytys, työpiste-, turvallisuus-, tai myyntikoulutus. Nuo kaikki voidaan toteuttaa digitaalisella oppimisalustalla ajasta ja koulutettavien maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Uuden teknologian ja internetin laajan levinneisyyden myötä digitaaliset oppimisalusta ovat tulleet entistä helpommin saavutettaviksi, tarjoten merkittäviä hyötyjä etenkin taloudellisessa taantumassa:

  • Parempi työntekijöiden pitovoima: Investoimalla henkilöstön kehittämiseen, osoitat heille arvostavasi heidän kasvua ja kehittymistä, mikä taas voi lisätä heidän sitoutumista ja vähentää vaihtuvuutta.
  • Parempi tuottavuus: Haluat varmasti pitää työntekijöidesi tiedot ja taidot tässä muuttuvassa maailmantilanteessa ajantasalla ja samalla varmistaa organisaationne kilpailukyky. Tämä on äärimmäisen tärkeää etenkin taantuman paineessa.
  • Parempi sopeutuvuus: Taloudellinen taantuma kiristää kilpailua ja ravistelee voimasuhteita. Todennäköisesti haluat varmistaa, että organisaatiosi pysyy sopeutuvana ja resilienttinä epävarmoina aikoina ja on tarpeen tullen nopea muuttamaan operatiivista toimintaa selviytyäkseen ja saadakseen kilpailuetua.
  • Parempi työntekijöden sitoutuminen: Digitaalinen oppimisalusta tarjoaa työntekijöille yksilöllisen ja nautittavan tavan oppia uusia taitoja. Tämä on erityisen tärkeää taantumassa, jolloin työntekijät saattavat olla stressaantuneita ja epävarmoja tulevaisuudestaan.

Erityisesti yksi ominaisuus tekee digitaalisesta oppimisalustasta verrattoman työkalun henkilöstön kehittämiseen: mitattavuus. Alustasta saat helposti yhdellä silmäyksellä tietoa kuinka henkilöstön osaamispääomat kehittyvät ja millä osa-alueella on mahdollisesti parannettavaa.

Oppimisalustalla pääset helposti kiinni vaikka yksittäisen työntekijän, tietyn osaamisalueen kipupisteisiin ja voit tarvittaessa tarjota lisäkoulutusta tai ohjausta.

Parasta on se, että pystyt tekemään tarkan mitattavuuden ansiosta henkilöstön kehittämisestä jatkuvasti itseään parantavan loopin ja pystyt myös perustelemaan kouluttamisen taloudelliset hyödyt selkeästi, jolloin aiemmin summamutikassa heitetyt budjetit henkilöstön kouluttamiseen ja kehittämiseen muuttuu tarkasti mitattavaksi ja pääset laskemaan kannattavia ROI-lukuja koulutukselle.

Digitaalisia oppimisalustoista ei aina olla yhtä mieltä

Kuten mistä tahansa uudesta asiasta, myös digitaalisia oppimisalustoja kohtaan löytyy vastustusta. Osa voi olla aiheellista , mutta osa perustuu vanhoihin uskomuksiin.Tässä niistä yleisimmät

Digitaaliset oppimisalustat ovat kalliita käyttää

Yksi yleisimpiä vastalauseita digitaalisia oppimisalustoja vastaan on niiden hinta. Vaikkakin se on totta, että niiden hinta saattaa kuulostaa kalliille, etenkin jos tuijotat lyhyellä tähtäimellä alustan käyttöönottoa ja sen kertaluonteista kustannusta.

Kuitenkin pitkän ajan hyödyt digitaalisen oppimisalustan käyttöönotosta päihittävät reilusti yksittäisen kertainvestoinnin. Muista, että investoimalla työntekijöidesi kehittämiseen, investoit myös samalla organisaatiosi tulevaisuuteen.

Hyvin koulutettu ja kilpailukykyinen työvoima on elintärkeä elementti organisaatiosi kilpailukyvyssä ja digitaaliset oppimisalustat takaavat mahdollisuuden kehittää vaadittuja osaamisia vain murto-osalla siitä, minkä perinteiset koulutusmenetelmät nielevät.

Lisänä tähän mainitsen vielä sen, että koulutus voidaan ajoittaa työpäivän aikana hiljaisempiin hetkiin, jolloin se on ensinnäkin tehokkaampaa ja toisekseen ei häiritse itse tuottavaa työtä.

Henkilöstö ei suostu käyttämään digitaalista oppimisalustaa, koska se on vaikeaa

Ainahan löytyy joukko, joka pelkää muutosta ja uudistuksia. Onhan se aivan totta, että vaikeakäyttöinen oppimisalusta jää helposti käyttämättä.

Tässä usein kuullussa uskomuksessa piilee kyllä osa totuutta. Nimittäin lajinsa ensimmäiset digitaaliset oppimisalustat eivät todellakaan olleet rakennettu käyttäjä ja käytettävyys edellä, vaan niiden taustalla saattoi olla joukko insinöörejä keskenään puuhastelemassa jotain todella näppärää.

Tällaisen yksipuoleisen puuhastelun tuloksena syntyi luomuksia, jotka tavalliselle käyttäjälle näyttäytyivät lähinnä lentokoneen ohjaamoilta ja joiden käyttämiseksi olisi vaadittu vähintään alemman asteen insinöörikoulutus.

Onneksi tänä päivänä markkinoilta on saatavilla oppimisalustoja, jotka ovat suunniteltu alusta pitäen oppijan ja kouluttajan tarpeet ja käytettävyys edellä. Tärkeintä tietenkin on se, että valitset organisaatiosi tarpeisiin riittävän selkeän ja helppokäyttöisen oppimisalustan.

Lisäksi hyvä tapa kohdata muutosvastarinta, on alusta pitäen perustella henkilökunnalle miksi tällainen uudistus ollaan tekemässä ja mihin sillä pyritään. Uudistus tehdään kaikkien osapuolten parasta ajatellen. Tällä tavoin pystyt ehkäisemään mahdollisen vastakkainasettelun ja epäilykset siltä, että uusi alusta on riski työntekijälle.

Jos muuten kaipaat apua oppimisalustan valintaan, lue 10 vinkkiä digitaalisen oppimisympäristön valintaan.

Sisällöntuotanto alustalle on työlästä ja se vaatii erikoisosaajan

Tiedon puute uusista työkaluista ja menetelmistä voi helposti vahvistaa uskomusta, että sisällöntuotanto, kuten perehdytyskurssin laadinta oppimisalustalle on työlästä ja vaatii erityisosaamista. Uudet teknologiat ja menetelmät ovat yleistyneet ja sisällöntuotannosta on tullut huomattavasti nopeampaa ja helpompaa kuin aiemmin.

Yhtenä hienona elementtinä joihinkin digitaalisiin oppimisalustoihin on sisällytetty valmiita oppimista tukevia ja toimivia sisältöesimerkkejä. Nämä voivat olla esimerkiksi vuorovaikutteisia tehtäviä, joista tuottaja voi muotoilla omalle organisaatiolle toimivan sisällön. Monesti sisältöesimerkkejä voi hyödyntää jopa sellaisinaan. Tämä vähentää testaa ja korjaa -iteraatioiden määrää ja tuottaja pääsee ohituskaistalle oman osaamisen kehittämisen valtatiellä.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä monet digitaalisten oppimisalustojen tarjoajat tarjoavat valmennusta sisällöntuotantoon. Jos organisaatiossasi ei kertakaikkiaan rahkeet riitä itse sisällöntuotantoon, vaikka se kuinka helppoa olisikin, niin yhtenä vaihtoehtona on ostaa palveluntarjoajalta avaimet käteen palveluna koko sisällöntuotanto ja materiaalien ylläpito.

Yhteenveto

Digitaalisen oppimisalustan käyttöönoton hyödyt ylettyvät paljon pidemmälle, kuin vain tehokkaaseen työntekijöiden kouluttamiseen. Niillä voidaan parantaa myös työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota, mikä etenkin talouden synkkinä aikoina voi olla ratkaisevaa selviytymisen ja kilpailussa menestymisen kannalta.

Investoimalla henkilökuntaasi lähetät myös samalla viestin, että arvostat heidän panostaan yritystäsi kohtaan. Tällä voi olla hyvin kauaskantoisia vaikutuksia, kuten tuottavuuden parantuminen ja katteiden säilyttäminen, parhaassa tapauksessa jopa tuloksen kasvattaminen. Myös taantumassa!

Yhteenvetona digitaalisen oppimisalustan hyödyt ovat selkeät. Takaamalla kustannustehokkaan ja vaikuttavan tavan kouluttaa ja kehittää henkilökuntaasi, moderni oppimisalusta voi toimia kellukkeena yrityksellesi taantuman ristiaallokossa.

Kun myrsky hellittää, digitaalisen oppimisalustan avulla mahdollistat sen, että olette valmiina ampumaan mutkasta ulos sellaisella vauhdilla, jota kilpailijasi ei uskaltanu pelätä edes pahimmissa painajaisissakaan.

On aika haastaa virheelliset uskomukset siitä, että henkilöstön kouluttamisesta ja kehittämisestä leikkaaminen on hyvä idea talouden taantumassa.

Investoimalla henkilökuntasi kehittämiseen investoit myös yrityksesi tulevaisuuteen. Älä odota ennen kuin on liian myöhäistä, vaan toimi nyt ja varmista pitkän aikavälin kilpailukyky. Digitaalisen oppimisalustan käyttöönottoon pätee sama kuin puun istuttamiseen – paras aika oli 30 vuotta sitten. Toiseksi paras aika on nyt!

Jos haluat saada tietoa kuinka Workseedin digitaalinen oppimisalusta sopii juuri teidän tarpeisiin, varaa ilmainen demo tästä.

Tai

Jos haluat lukea lisää digitaalisen opppimisalustan valinnasta, niin lue tuo aiemminkin mainitsemani 10 vinkkiä digitaalisen oppimisympäristön valintaan.

 

Kirjoittajana

Sami Ahola
Digimarkkinoinnin asiantuntija

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI