Ammatillinen opettaja vertaa – Workseed vs. Wilman päiväkirja

Sekä Workseedissä että Wilmassa on päiväkirjaksi nimetty ominaisuus, jota voidaan hyödyntää opiskelun ja etenkin työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurantaan. Meiltä on lukuisissa keskusteluissa kysytty ovatko päiväkirjat samanlaisia ja tarjoavatko ne samat edut.

Lyhyt vastaus? Yhteistä on vain samalta kuulostava nimi. Haluammekin tuoda artikkelissa esiin, että kyse on kahdesta hyvin eri periaatteella toimivasta työkalusta.

Pääsimme tätä artikkelia varten haastattelemaan ammatillista opettajaa saadaksemme näkökulmia Wilman ja Workseedin -päiväkirjojen käytöstä.

Opettajan näkökulma havainnollistaa, miten ammatilliseen koulutuksen pedagogiikan huomioiva digitaalinen ratkaisu tarjoaa “yleiskäyttöistä” ratkaisua enemmän lisäarvoa opettajalle.

 

Wilma on pätevä perusviestinnän työkalu

 

Wilma on varmasti monelle tuttu ammattioppilaitoksissa muun muassa viestinnän työkaluna. Se avustaa koulun ja opiskelijan välistä tekstittelyä. Hyvin käytettynä tieto kulkee myös työharjoittelupaikalle ja kotiin. 

Wilman päiväkirja on työkalu työpaikalla tapahtuvan oppimisen raportointiin. Opiskelijat voivat tehdä työpäivinä vapaamuotoisia, usein muutaman sanan tai lauseen kuvauksia päivän töistä. Sen lisäksi sillä kerätään opiskelijan työaikakirjaukset ja viestitellään tarpeen mukaan opiskelijan kanssa. 

Periaatteessa myös harjoittelun ohjaajalla on pääsy viesteihin ja mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta. Ohjaaja tarvitsee kuitenkin oman käyttäjätilin, minkä vuoksi ohjaajien aktiivisuus alustalla on käytännössä melko rajallista. 

“Wilma periaatteessa mahdollistaa ohjaajan palautteen, mutta kun siihen tarvitaan tili, niin käytännössä aktiivisuustaso jää aika matalaksi.”

Opettaja etsii haluamansa opiskelijan listamuotoisesta hakemistosta. Tätä kautta päästään tarkastelemaan yksittäisen opiskelija jättämiä lokimerkintöjä ja antamaan palautetta. 

Ajoittaisista viesteistä muodostuu harjoittelun aikana loki, jota voidaan käyttää oman oppimisen reflektoinnin pohjana. Avoimia merkintöjä ei juurikaan voi koostaa tai käyttää nopean yleiskuvan muodostamiseen – siitä irtoaa vain raakaa dataa koko harjoittelun ajalta, ellei opiskelija sitten itse työstä sen perusteella käsin kokonaisraporttia.

“Kuva kertoisi enemmän kuin tuhat lokimerkintää.”

Päiväkirja mahdollistaa vain tekstimuotoiset merkinnät. Merkintöjä ei voi rikastaa kuvilla tai multimedialla. Etenkin ammatillisessa opiskelussa käytännön taitojen havainnollistaminen on visuaalista – ja siksi se jääkin Wilmassa tekemättä. 

“Wilman päiväkirja on toki arvokas viestinnän väline, joka helpottaa oppilaitoksen ja opiskelijan välistä yhteydenpitoa – mutta ei tee juurikaan muuta. Se on ilman muuta parempi vaihtoehto kuin ei mitään, mutta ominaisuuksiltaan hyvin riisuttu, eikä mahdollista kokonaisuuden hallintaa sellaisenaan.”

 

Millä tavoin Workseed mahdollistaa kattavamman opiskelun hallinnan

 

Workseed -oppimispäiväkirja on kokonaisvaltainen työkalu opetuksen koko prosessin hallintaan. Se sopii aina oppimistavoitteiden määrittelystä arviointiin, ryhmätason seurannasta yksittäisen opiskelijan tukemiseen. Ominaisuuksiltaan se on laadittu varta vasten työelämälähtöiseen koulutukseen. 

Koska päiväkirja soveltuu hyvin ajasta ja paikasta irtonaiseen opiskeluun ja tukee monipuolista tekemisen dokumentointia, se sopii erinomaisesti työssäoppimisjaksojen kokonaisuuden hallintaa. Mutta sillä on myös useita sovellusalueita normaalissa, oppilaitoksessa tapahtuvassa tapahtuvassa opetuksessa. 

Kokonaisvaltaisempi oppimisen prosessin hallinta

 

Päiväkirja on oppimisen kokonaisuuden hallintaan suunniteltu alusta. Se antaa juuri ammatilliseen koulutukseen sopivat työkalut oppimisen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdellä luukulla. 

Tavoitteiden määrittely, oppijakson osien suunnittelu, sisällöntuotanto, tehtävien asettaminen, työnäytteiden antaminen, opiskelijoiden seuranta, palaute – kaikki onnistuu yhdellä työkalulla. Opettajan on helppo muodostaa yleiskuva yksittäisten opiskelijoiden sekä koko ryhmien etenemisestä yhdellä kojelaudalla ilman tarvetta kahlata koko lokikirjaa päivä kerrallaan. 

“Pääsee katsomaan rivakasti opiskelijoiden etenemisen ja onko ongelmia. Ohjelma säästää minulta aikaa.”

Tilannekuva paranee ja yllätyksiä ei enää tule. Ongelmiin voi puuttua ketterämmin. 

Selkeämpi kytkös opintosuunnitelmaan ja tutkintorakenteeseen

 

Osana Workseedin kokonaisuuden hallintaa yksittäisille oppijoille määritetään koulutukselle relevantit tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Nämä jaetaan edelleen konkreettisiksi tehtäviksi ja näytöiksi, joita opiskelijat suorittavat.  

Tavoitteiden ja tehtävien määrittelemisen työkalut on rakennettu ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Tavoitteet määritellään opetussuunnitelman mukaisesti ja ammatillisen tutkinnon rakenne huomioiden. 

“Workseed tuo näkyväksi mitä on opittu ja mitä on tekemättä. Tavoitteet tulevat selväksi ja palautteen saa nopeasti ja yrityskohtaisesti. Ei tarvitse odottaa työpaikkakyselyä, joka saadaan kuukausien päästä.” 

Selkeiden ja opetussuunnitelmaan perustuvien tavoitteiden ja moduulien käyttö paitsi helpottaa opettajan roolia opiskelun valvojana, myös selkeyttää tavoitteita ja kokonaisuutta opiskelijoille. Opiskelijoita on helpompi sitouttaa opintojen etenemiseen havainnollistamalla opintojen tarkoitus. 

Valokuvat ja videot osaksi päiväkirjamerkintöjä

 

Tärkeä osa työn dokumentointia on päiväkirjamerkintöjen rikastaminen kuvilla, videoilla ja äänellä. Päiväkirjoja voi käyttää mobiililaitteella vaikka työpisteeltä, jolloin työtä voi dokumentoida konkreettisesti. 

“Kun työpaikalta voi saada helposti laadukkaita kuvia ja hyvää tekstiä, niin vähemmillä käynneillä työpaikalla saadaan parempi kuva työpaikkajaksosta. Myös luottamus opiskelijan tekemisiin kasvaa huomattavasti, kun tekstin lisäksi on kuvia. Lisäksi opiskelija motivoituu tekemään merkintöjä enemmän ja paremmin, kun huomaa siitä olevan apua opintojen seuraamisessa.” 

Näin opiskelijat saavat täyden hyödyn kännykän ominaisuuksista, ja opettaja saa arvokasta ruohonjuuritason näkyvyyttä opintojen etenemiseen. Matala kynnys dokumentoida työtä paitsi motivoi oppijoita tekemään enemmän ja syvällisempiä merkintöjä, myös tukee opiskelijoita, joilla on erityistarpeita. 

Paremmat työkalut työpaikan ja ohjaajan aktivointiin

 

Kun oppiminen tapahtuu poissa opettajan silmistä ja mielestä, työpaikkaohjaajalle muodostuu tärkeä rooli. Ohjaajalla on ammatillisessa opetuksessa myös lakisääteisiä velvoitteita opiskelijoiden seurannassa ja palautteen antamisessa. 

Workseed mahdollistaa valvojien pääsyn alustalle ilman tunnuksia, suoraan sähköpostilinkillä. Tämä madaltaa kynnystä alustan käyttöön, etenkin kun tiedetään ohjaajien olevan kiireisiä, eivätkä he pääsääntöisesti muista salasanaansa.. 

“Työpaikan antama palaute on opetukseen todella arvokasta ja ohjelmalla se onnistuu nopeasti ja joustavasti, jolloin harjoittelun kulkuun pystytään reagoimaan nopeammin.” 

Samalla tavoin kuin alusta kannustaa opiskelijoita antamaan enemmän ja syvällisempää tietoa omasta etenemisestä, se madaltaa ohjaajien kynnystä antaa omaa näkemystään edistymisestä. 

 

Yhteenveto ominaisuuksista:

 

Workseed

Wilma

Viestintä (palautteento)

Kyllä

Kyllä

Mobiilikäytettävyys

Kyllä

Kyllä

Päivittäinen työajankirjaus

Kyllä

Kyllä

Multimedialiitteet* merkintöihin

Kyllä

Ei

Multimedialiitteet* kommenttien yhteyteen

Kyllä

Ei

Tehtäväkohtainen raportointi (työaika, suoritusmäärät jne)

Kyllä

Ei

Oppimis- ja tehtävätavoitteet

Kyllä

Ei

Työpaikkaohjaajan pääsytapa

Sähköpostilinkki

Oppilaitoksen luoma tunnus

Ammattitaitovaatimusten / yleisten työelämätaitojen arviointi

Kyllä

Ei

Päiväkirjan vienti PDF:ksi

Kyllä

Ei

 * Valokuvat, videot, äänitiedostot, sanelu

Miten pääsen alkuun?

Kynnys pilotoida parempaa oppimisen kokonaisuuden hallintaa on matalampi kuin koskaan. Workseed -päiväkirja on mahdollista ottaa käyttöön myös itsenäisenä tuotteena ilman koko alustan hankintaa. 

Koko oppilaitoksen ei tarvitse sitoutua palveluun pysyvästi eikä tehdä suuria hankintoja – päiväkirjan voi ottaa käyttöön vaikka vain yhdellä opintoalalla. Voit lukea lisää päiväkirjojen hyödyntämisestä ammatillisessa koulutuksessa täällä. 

Kaupassamme on myös valmiiksi eri alojen tarpeisiin laadittuja päiväkirjoja. Sen käyttöönotto onnistuu jopa 10 minuutissa. Voit tutustua valmiisiin päiväkirjoihin verkkokaupassamme.

Tai mikäli haluat kuulla kuinka Workseed -päiväkirjat voisivat sopia juuri sinun organisaatioosi, voit sopia tapaamisen asiantuntijoidemme kanssa. Kartoitamme yhdessä tarpeesi ja kerromme, miten Workseed voi auttaa tehostamaan oppimista oppilaitoksessasi. 

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI