logo hd large Instruktioner för arbetsplatshandledaren

Tervetuloa Workseedin tukisivustolle. Täältä löydät ohjeita ympäristön eri toimintojen käyttöön ja apua niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen opetuksessa. Alempaa löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivua päivitetään jatkuvasti meille tulleiden kysymysten ja ilmenneiden tarpeiden mukaan, joten jos et löytänyt hakemaasi niin ole yhteydessä.

Innehållsförteckning

Workseed är en webbapplikation som används av flera yrkeshögskolor för att hantera praktikplatser. Applikationen är ett modernt sätt att förbättra vägledningen och flödet av praktikplatser och att förbättra dataskyddet för studeranden och utbildningsanordnare. Applikationen ersätter t.ex. traditionella utvärderingsformulär. Arbetsplatshandledarna använder Workseed i en webbläsare, antingen på en dator, surfplatta eller smartphone.

Workseed är designat för att vara så enkelt som möjligt att använda.  Arbetsplatshandledaren använder tjänsten med hjälp av länkarna som skickas till e-postmeddelandet. Länken och engångscertifikatkoden öppnar studerandes bedömningsbok (eller någon annan praktikrelaterad uppgift).

För att säkerställa säker databehandling kommer du att få en engångscertifikatkod när du öppnar bedömningsboken, antingen via sms eller separat e-post. Certifikatkoden förhindrar att man skulle kunna öppna bedömningsboken enbart med e-postlänken. Certifikatkoden är personlig, det vill säga om studeranden har flera arbetsplatshandledare får var och en sin egen certifikatkod vid öppning av bedömningsboken.

Studeranden kommer att behöva följande information från dig för att lägga till dig som arbetsplatshandledare i Workseed:

Namn                              

E-postadress           

Mobilnummer          

Ditt namn krävs för allmän information i bedömningsboken.         
                                    
 

Din officiella (arbetsplats) e-postadress krävs för att få bedömningsboken via e-postlänk. Denna informationen är obligatorisk.                              

Mobilnumret gör att du kan få certifikatkoden i ett sms. Informationen krävs inte, men rekommenderas. Om du inte har en personlig mobiltelefon får du en certifikatkod via ett separat e-post.

OBS: Om en gratis-att-registrera e-postadress (som Gmail) används som e-postadress, kommer certifikatkoden endast att skickas via textmeddelande. I det här fallet krävs mobiltelefonnumret.

Opiskelija tarvitsee sinulta seuraavat tiedot lisätäkseen sinut harjoitteluohjaajakseen Workseediin:

Nimi      

Nimesi tarvitaan arviointikirjan yleisiin tietoihin.       

Sähköpostiosoite                                                   

Virallinen työsähköpostiosoitteesi tarvitaan, jotta voit vastaanottaa opiskelijan arviointikirjan sähköpostilinkillä. Tieto on pakollinen.                              

Matkapuhelinnumero

Matkapuhelinnumeron avulla voit vastaanottaa varmennekoodin tekstiviestinä. Tieto ei ole pakollinen, mutta suositeltava. Mikäli sinulla ei ole henkilökohtaista matkapuhelinta käytettävissä, saat varmennekoodin  erillisellä sähköpostiviestillä.

HUOM: Mikäli sähköpostiosoitteena käytetään vapaasti rekisteröitävää sähköpostiosoitetta (esim. Gmail), niin varmennekoodi toimitetaan ainoastaan tekstiviestillä. Tässä tapauksessa matkapuhelinnumero on pakollinen tieto.

Workseed skickar dig ett personligt e-postmeddelande med en knapp för att öppna bedömningsboken. Knappen är aktiv under studerandes praktik. Observera att det är förbjudet att vidarebefordra meddelandet du fått.

Du kommer att få ett meddelande i följande situationer:

 • Studeranden börjar skriva en bedömningsbok
 • Studeranden skickar sina personliga kompetensmål som du kan se och kommentera i början av praktikperioden (exempel nedan).
 • Studeranden som väntar på din halvtidsgranskning (valfritt)
 • Studeranden väntar på din slutliga bedömning.
 • Läraren har kommenterat studerandes kompetensmål
 • Läraren eller studeranden har kommenterat bedömningsboken.

Tryck på Öppna här och du kommer att bli ombedd att ange en certifikatkod:

 

ohjaaja 2

Beställ certifikatkoden, ange den i fältet och tryck på Bekräfta. Bedömningsboken öppnas om några sekunder.

OBS: Certifikatkoden är giltig i 5 minuter. Om den löper ut innan bekräftelse kan du alltid beställa en ny.

I bedömningsboken hittar du de personliga mål som eleven registrerat och medlen för att uppnå dem, grupperade efter allmänna kompetensområden. Du kan till exempel använda kommentarsknappen för att ge feedback och begära förtydliganden. Du kommer också att se vilken feedback studerandes lärare har gett.

Resten av avsnittet har ett fritextfält för anteckningar. Du kan till exempel skriva ett önskemål om slutliga bedömningssättet till läraren.

ohjaaja 3

NOTERA:

 • Informationen du anger sparas automatiskt.

 • Om en studerande har flera arbetsplatshandledare kommer du att se också de kommentarer som är gjorda av  andra arbetsplatshandledare. I Kommentaren ser du också vem som skrev den och när.

 • Ge inte halvtidsbedömningar i målkommentarer.

OBS: Beroende på genomförandet av bedömningsboken kan den innehålla uppföljning av arbetstiden.

Studeranden rapporterar sina övningstimmar till Workseed minst en gång i veckan. Tryck på Acceptera när studerandes veckotimmar rapporteras. Se till att studeranden har hunnit rapportera alla sina lektioner. När de har godkänts kan studeranden inte längre redigera dem. Om du godkände för tidigt kan du trycka på ”skräpkorgen” för att ta bort godkännandet.

Vi rekommenderar att du besöker de godkända veckotiderna på Workseed var 1-2 vecka.

tyovuorot

OBS: Beroende på genomförandet av bedömningsboken kan den innehålla en halvtidsbedömning. En halvtidsbedömning är frivillig men rekommenderas starkt.

Efter att studeranden har genomfört självvärderingen som halvtidsbedömning får du en e-post för att öppna bedömningsboken. Den första kolumnen i halvtidsutvärderingsdelen innehåller självbedömningar gjorda av studenten. Självskattning innefattar bedömning av elevens egen subjektiva kompetens/utveckling. I exemplet på bilden används skalan: Jag kan inte – jag vet det perfekt.

Utvärdera varje mål med skjutreglaget och anteckna motiveringen. Bilden visar betygsskalan Godkänd/Underkänd. I slutet av kolumnen finns ett övergripande utvärderingsfält där du kan ange kostnadsfri feedback och observationer under halvtidsbedömningsfasen:

image 34

NOTERA:

 • Informationen du anger sparas automatiskt.

 • Om studeranden har en annan arbetsplatshandledare kan ni skriva bedömningen tillsammans.

TIPS: Tryck på namnet på betyget för att se kriterierna:

ohjaaja 5

I slutet av praktikperioden gör du en slutlig utvärdering. Workseed kommer att påminna dig om slutliga utvärderingen då studeranden har markerat boken som gjord. I slutet av boken hittar du avsnittet Slutlig utvärdering. Bedöm varje mål igen med skjutreglaget som används och ge motiveringen. I slutet av kolumnen finns ett generellt bedömningssfält där du kan ge feedback i den slutliga utvärderingsfasen.

image 35

I slutet av spalten finns ett textfält där du kan gå in i bedömningen på en generell nivå och vid behov sammanföra studerandes utvecklingsmål.

Markera slutliga utvärdering som bedömd:

ohjaaja 7

OBS: Om studeranden inte har markerat sitt bedömningsbok som gjord, ser du endast knappen: Spara.  Du kan be studeranden at han/hon markerar bedömningsboken som gjord.

Om en elev har flera arbetsplatshandledare kommer du att se följande meddelande:

ohjaaja 8

Till sist, tackas du för din bedömning!

ohjaaja 9

Vi rekommenderar att du använder Workseed med följande webbläsare:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Microsoft EDGE

Använd inte Microsoft Internet Explorer eftersom dess teknik och säkerhetsfunktioner föråldrade.

Om du inte hittade hjälp på denna sida, kontakta support@workseed.fi