Onko pätevyyksien ylläpito ja seuranta haastavaa?

Sertifiointien ja pätevyyksien seuranta on yrityksen toiminnan sekä henkilöstön turvallisuuden kannalta tärkeää, mutta samalla se on usein aikaa vievää. Valitettavan usein edelleen näyttäytyy toimintatapa, jossa pätevyyksiä kirjataan ja ylläpidetään erillisissä Exceleissä. Tietojen pitäminen ajan tasalla vaatii manuaalista työtä ja se on usein yhden henkilön vastuulla. Tilannetta voidaan parantaa ylläpitämällä pätevyyksiä HR-järjestelmässä, mutta prosessin automatisointia on helppo viedä vieläkin pidemmälle.

Toimivin ratkaisu pätevyyksien ja sertifiointien hallintaan on alusta, jossa pätevyydet ovat linkitettynä automaattisesti kursseihin ja muihin koulutuksiin. Muistutukset erääntyvistä pätevyyksistä toimitetaan koulutettavalle sekä koulutuksesta vastaavalle henkilölle. Pätevyyksien uusinnalle jää riittävästi aikaa. Lisäksi pätevyyden uudistamiseen vaadittu kurssi, koulutustapahtuma tai muu ohjeistus saadaan avattua koulutettavalle automaattisesti. Lopputuloksena koulutettavat voivat omatoimisesti huolehtia oman osaamisensa ylläpidosta, henkilöstöhallinnon työkuorma kevenee ja pätevyyksien voimassaoloihin ei tule katkoksia. 

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI